Wentylacja pożarowa w tunelach – 1/2013

9,00 

Ilość:

Wentylacja pożarowa w tunelach – 1/2013

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Marian SKAŹNIK

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [1] właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: (…) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji oraz przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej (…).

Zapisy te jednoznacznie wskazują, że wymienione wyżej obowiązki ciążą na właścicielach, zarządzających lub użytkownikach nie tylko budynków, ale równie˝ innych obiektów budowlanych i terenów – w tym tuneli drogowych, kolejowych, metra, tramwajowych, przejść podziemnych i innych podobnych obiektów inżynierskich.

preloader