Wentylacja pożarowa klatek schodowych w Europie – 2/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Piotr Smardz

 

Od pewnego czasu w środowisku osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w naszym kraju toczy się debata na temat najbardziej racjonalnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań wentylacji pożarowej klatek schodowych. Debata ta wynika w dużej mierze z coraz większego rozmijania się zaleceń przestarzałej, ale obowiązującej wciąż Polskiej Normy dotyczącej grawitacyjnych systemów usuwania dymu i ciepła z potrzebami i realiami współczesnego projektowania budynków. Wpisują się w nią lokalne próby ustalenia wspólnych zasad (tzw. dobrych praktyk) akceptowanych przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy pionów prewencji PSP – na przykład działania podjęte w ubiegłym roku przez oddział dolnośląski SITP. Bardzo ważnym głosem w tej debacie są wyniki badań eksperymentalnych, a także opublikowane niedawno wytyczne CNBOP dotyczące zasad projektowania systemów oddymiania klatek schodowych. Dokumenty te dotyczą przede wszystkim grupy budynków średniowysokich, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi nie jest wymagane wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu, a jedynie w urządzenia do usuwania dymu.