Urządzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatek schodowych – 1/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Marian SKAŹNIK

 

Przepisy techniczno-budowlane nakazują wyposażenie klatek schodowych w niektórych budynkach niskich i średniowysokich w urządzenia do usuwania dymu, a w budynkach wysokich – mieszkalnych i budynkach PM – w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. Powszechnie stosowanym standardem przy projektowaniu tych urządzeń jest Polska Norma PN 02877-4:2002/Az 1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepła i dymu. Zasady projektowania.