Uroki nazewnictwa – 3/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Rafał STARCZAK

 

Problemem, który często można spotkać na etapie realizacji projektów szeroko rozumianej wentylacji pożarowej, jest pewne zamieszanie w terminologii stosowanej przez rzeczoznawców, projektantów i inne osoby zaangażowane w tworzenie projektu. Zamieszanie to wynika częściowo z podobieństwa nazw różnych systemów i urządzeń, częściowo zaś z tego, że terminologia używana w różnych aktach prawnych (normy, rozporządzenia itp.) w różny sposób nazywa te same urządzenia lub stosuje nieprecyzyjne nazwy, poszerzając znaczenie niektórych terminów. A to nie jedyne źródło tych kłopotów.