Ukryty potencjał stropów zespolonych w warunkach pożaru – 3-4/2021

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Tomasz TYSZKIEWICZ

 

Korzystając z doświadczalnych metod projektowych, przy zachowaniu odpowiednich warunków brzegowych, projektant może wielokrotnie zwiększyć nośność pożarową konstrukcji. Artykuł ten przybliża metody projektowe w warunkach pożarowych konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych i porównuje je z metodą doświadczalną, wykorzystującą efekt łańcuchowy belek oraz oddziaływania membranowe stropów zespolonych. Powstał on na podstawie pracy magisterskiej pt. „Analiza porównawcza konstrukcji zespolonych i stalowych z uwagi na warunki pożarowe” z 2018 r. Praca ta obroniona została na Politechnice Poznańskiej – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Zakład Wytrzymałości Materiałów, jej promotorami byli dr hab. inż Adam Glema i mgr inż. Wojciech Szymkuć. Zajęła ona I miejsce (spośród 17) w konkursie prac dyplomowych uczelni wyższych zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w edycji 2019.