Transport i składowanie węgla – 3/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Marcin WYRZYKOWSKI

 

Prawidłowy transport i składowanie węgla kamiennego ma bezpośredni wpływ na ciągłość procesu funkcjonowania elektrowni i elektrociepłowni, a także wielu zakładów przemysłowych wykorzystujących ten surowiec jako paliwo. Pożar układów nawęglania lub składowiska węgla, a także obiektów związanych z jego transportem może spowodować konieczność przerwania pracy urządzeń technologicznych, których rozruch nie będzie możliwy bez trudnych i kosztownych prac odbudowujących infrastrukturę przemysłową.