Testy ogniowe systemów wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG – 1/2010

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: T

Autor: Andrzej Lesiak, Mieczysław Księżopolski

 

Tradycyjne (konwencjonalne) instalacje tryskaczowe tłumią i kontrolują pożar prawie wyłącznie poprzez zwilżanie powierzchni materiałów palnych w obszarze zasięgu tryskaczy. W praktyce, nawet jeżeli pożar jest pod kontrolą, wciąż trwa spalanie (żarzenie) materiałów palnych, a w konsekwencji do otoczenia przekazywana jest znaczna ilość ciepła. Uwalnianie ciepła ustaje dopiero po całkowitym ugaszeniu pożaru – co zwykle wymaga interwencji straży pożarnej i „ręcznego” dogaszania. Ochrona systemami mgły wodnej HI-FOG, równoważnymi standardowym instalacjom tryskaczowym, nie opiera się wyłącznie na zwilżaniu powierzchni  materiałów palnych, lecz przede wszystkim na chłodzeniu gazów pożarowych i blokowaniu promieniowania cieplnego poprzez wytwarzanie bariery gęstej mgły wodnej w przestrzeni objętej gaszeniem.