Samoczynne urządzenia oddymiające a brak samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – 2/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
AUTOR: Marian SKAŹNIK

 

Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe w bardzo ograniczonym zakresie nakazują stosowanie urządzeń przeciwpożarowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych (PM). Jeśli chodzi o stosowanie w tych obiektach instalacji gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających, to ma ono charakter fakultatywny – z tym, że ich zastosowanie pozwala na złagodzenie istotnych wymagań techniczno-budowlanych, w tym dotyczących klasy odporności pożarowej i dopuszczalnej wielkości stref pożarowych, przy czym skala tych złagodzeń jest największa, kiedy te urządzenia zostaną zabudowane równocześnie.