Realizacja scenariuszy pożarowych w budynkach – 4/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Norbert Bartkowiak

 

Proces opracowywania scenariusza pożarowego składa się z kilku faz projektowych i realizacyjnych. Rozpoczyna się już na etapie analiz i koncepcji niezbędnych do wykonania projektu nowo budowanego obiektu. Kolejnym etapem jest dobór rozwiązań budowlanych oraz urządzeń przeciwpożarowych zapewniających spełnienie wymagań podstawowych, w tym bezpieczną ewakuację z zagrożonej strefy (obiektu), bezpieczeństwo otoczenia i ekip ratowniczych.