Przeciwpożarowe wyroby budowlane. Wprowadzanie do obrotu, deklaracje właściwości użytkowych – 1/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Zenon Małkowski

 

Od początku 2016 r. w tzw. systemie europejskim (unijne rozporządzenie budowlane nr 305/2011 – CPR), a od 2017 r. w systemie krajowym (rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym) producent jest obowiązany dostarczyć z wyrobem budowlanym tylko jeden dokument: krajową deklarację właściwości użytkowych (znak B) lub deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Wymienione rozporządzenie ministra jest dla praktyki budowlanej szczególnie ważne, bo zmienia całkowicie dotychczasowe przyzwyczajenia związane z odbiorem zamontowanych wyrobów budowlanych – a w szczególności przegród i zamknięć przeciwpożarowych.