Przechowywanie substancji niebezpiecznych w magazynach – 2/2013

9,00 

Ilość:

Przechowywanie substancji niebezpiecznych w magazynach – 2/2013

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
Autor: Piotr LESIAK, Rafał POROWSKI, Wojciech KLAPSA
Ze stałym wzrostem konsumpcji i zapotrzebowania na materiały nierozerwalnie wiąże się konieczność zwiększania produkcji, importu i eksportu materiałów, półproduktów oraz wyrobów gotowych. Aby sprostać logistycznemu wyzwaniu, trzeba projektować i budować obiekty, w których będzie można bezpiecznie przechować, rozdzielić i przepakować towar lub wykonać inne czynności przed dostarczeniem go do hurtowni lub sklepów.
Znaczną część budowanych i oddawanych do użytku obiektów stanowią magazyny przeznaczone do przechowywania substancji niebezpiecznych, np. palnych, utleniających, toksycznych czy niebezpiecznych dla Środowiska.

preloader