Przechowywanie materiałów palnych w garażach – 1/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autorzy:  Adam Biczycki, Marian Skaźnik

 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawierają w Dziale VI (Bezpieczeństwo pożarowe) rozdział 8 Wymagania przeciwpożarowe dla garaży. Zakres uregulowań jest tam ściśle określony i zasadniczo nie budzi większych kontrowersji, nawet po ostatniej nowelizacji rozporządzenia. Na próżno jednak szukać w tym przepisie definicji garażu, pomimo zamieszczenia w jego § 3 definicji wielu pojęć, które nigdy nie przysparzały trudności interpretacyjnych: budynku mieszkalnego, mieszkania, pomieszczenia gospodarczego, technicznego, a nawet pomieszczenia pomocniczego.