Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej. Aktualizacja Wytycznych SITP – 1/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział:  TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Ryszard MAŁOLEPSZY

 

Po 10 latach od pierwszego wydania Wytycznych SITP dotyczących projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej ukazała się ich aktualizacja: WP-02:2021. Wytyczne przedstawiają kompendium wiedzy technicznej umożliwiającej wykonanie projektu omawianych instalacji, zawierają też wiele przykładowych rozwiązań projektowych, których celem jest jak najwcześniejsze wykrycie pożaru i przekazanie informacji o nim w chronionym budynku. Zakres zmian i uzupełnień Wytycznych jest jak na aktualizację bardzo szeroki i w zasadzie można mówić nie o aktualizacji, ale wręcz o nowym standardzie do projektowania.