Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne – 2/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autorzy: Urszula Garlińska, Katarzyna Krawczyk, Robert Śliwiński

 

Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) od samego początku swojego istnienia współpracowały z elementami sygnalizacyjnymi. Wykrycie zagrożenia w możliwie wczesnym stadium pożaru to przecież nie jedyna rola SSP. Drugą, równie ważną funkcją, którą pełnią, jest informowanie użytkownika chronionego obiektu o sytuacji zagrożenia, tak aby mógł odpowiednio wcześnie podjąć odpowiednie działania lub przygotować się do nich. W obiektach, które nie zostały wyposażone w dźwiękowe systemy ostrzegawcze, kluczową rolę w przekazywaniu informacji o zagrożeniu pełnią sygnalizatory akustyczne, optyczne oraz ich kombinacje. W artykule tym przybliżone zostaną ich kluczowe cechy.