Pojazdy elektryczne i ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe garaży – ujęcie praktyczne – 4/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Jan RACHOŃ

 

Bezpieczeństwo pożarowe garaży zawsze było zagadnieniem kłopotliwym. Wymogi stawiane przez polskie przepisy bazują na zagrożeniach typowych dla pojazdów spalinowych (przy założeniu niskiego poziomu zawartości plastiku). Doświadczenia z ostatnich dużych pożarów w garażach pokazały, że standardowe założenia projektowe nie odwzorowywały należycie realiów, dodatkowo garażowanie pojazdów o napędzie elektrycznym rodzi inny poziom ryzyka pożarowego niż pojazdy o napędzie spalinowym. Niniejsze opracowanie nie ma na celu rozwiązania generalnego problemu adekwatności przepisów nakazowych – skupia się ono na porównaniu poziomu bezpieczeństwa przy pożarze pojazdu spalinowego i elektrycznego.