Oddymianie stalowych hal przemysłowych według standardów europejskich (cz. 1) – 3/2013

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Autor: Dariusz Ratajczak, Dorota Brzezińska

 

1 lipca 2013 r. weszły w Polsce w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Rozporządzenie to ma rangę ustawy. Zawiera ono wymaganie, aby w razie pożaru konstrukcja budynku zachowała nośność przez dający się określić czas, wystarczający do zapewnienia ludziom możliwości opuszczenia budynku (lub alternatywnie – do bezpiecznego przetrwania przez nich pożaru w budynku), z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekip ratowniczych.