Oddymianie stalowych hal przemysłowych według standardów europejskich (cz. 1) – 3/2013

9,00 

Ilość:

Oddymianie stalowych hal przemysłowych według standardów europejskich (cz. 1) – 3/2013

1 lipca 2013 r. weszły w Polsce w ˝życie przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Rozporządzenie to ma rang´ ustawy.
Zawiera ono wymaganie, aby w razie pożaru konstrukcja budynku zachowała nośność przez dający si´ określić czas, wystarczający do zapewnienia ludziom możliwości opuszczenia budynku (lub alternatywnie – do bezpiecznego
przetrwania przez nich pożaru w budynku), z uwzględnieniem bezpieczeństwa
ekip ratowniczych.
Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Autor: Dariusz Ratajczak, Dorota Brzezińska

preloader