Odciążenie w pomieszczeniach chronionych SUG gazowymi – 3/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Przemysław KUBICA, Rafał KRUPA

 

Zagadnienia związane z tytułowymi otworami odciążającymi były już poruszane na łamach czasopism związanych z ochroną przeciwpożarową. Niestety, mimo przekonującej argumentacji odnoszącej się do zasad wiedzy technicznej i niejako wbrew zdrowemu rozsądkowi nadal spotkać można  opinie kwestionujące zasadność ich stosowania. Przyjrzymy się więc temu tematowi raz jeszcze przedstawimy aktualne wymagania normowe, opiszemy sposoby wykonywania odciążeń, jednocześnie analizując zagrożenie na podstawie doświadczenia przeprowadzonego w skali naturalnej.