Ochrona przed elektrycznością statyczną. Wybrane aspekty profilaktyki pożarowej i wybuchowej – 1/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Jan Maria Kowalski

 

Niepożądane skutki występowania elektryczności statycznej, a zwłaszcza wywoływane przez to zjawisko zagrożenie pożarem i/lub wybuchem, przeważnie nie są kojarzone z prostymi doświadczeniami w zakresie elektrostatyki przeprowadzanymi na lekcjach fizyki. Wynika to prawdopodobnie stad, że eksperymenty te w zasadzie pozwalają tylko na stwierdzenie faktu pojawienia się ładunku elektrycznego dodatniego albo ujemnego na przedmiocie wykonanym z materiału izolacyjnego pod wpływem tarcia jego powierzchni suchą tkaniną. W toku dalszej edukacji poznawane są podstawowe zależności fizyczne, opi- sujące wytworzony w ten sposób stan naelektryzowania, czyli stan materiału, wyrobu lub obiektu utrzymującego na swej powierzchni nadmiarowy ładunek elektryczny. Ta wiedza ma jednak przede wszystkim charakter teoretyczny. Począwszy od szkoły podstawowej, a na studiach wyższych kończąc, rzadko zwraca się natomiast uwagę na jej ważny aspekt praktyczny, a zwłaszcza na to, że prezentowane we wspomnianych doświadczeniach szkolnych zjawisko elektryczności statycznej znajduje z jednej strony dość szerokie zastosowanie technologiczne, z drugiej jednak jego występowanie w wielu przypadkach może okazać się szkodliwe lub wręcz niebezpieczne.