Ocena zgodności zestawów i instalacji – 2/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Łukasz Surowy

 

Podstawowym celem wdrożenia dyrektywy 94/9/WE (ATEX) było ujednolicenie zasad dotyczących wprowadzania na rynek Unii Europejskiej wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Mimo że dyrektywa ta funkcjonuje w polskim systemie prawnym już od ponad 10 lat, w dalszym ciągu kwestie dotyczące oceny zgodności wyrobów wywołują spory i nieporozumienia. Jedne z największych kontrowersji dotyczą odpowiedzialności za wyrób oraz dokumentów, które powinny towarzyszyć wyrobom wprowadzanym na rynek. Kolejnym trudnym zagadnieniem jest ocena zgodności wyrobów powstających w wyniku łączenia kilku urządzeń. Jaka jest różnica pomiędzy urządzeniem a zestawem? Jaka pomiędzy zestawem a instalacją? Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.