Nowa dyrektywa SEVESO III – 4/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Wojciech NAWARA

 

W lipcu tego roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 197/1 opublikowano tekst dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi – tzw. dyrektywę Seveso III. Zmienia ona, a docelowo uchyli dyrektyw´ Rady 96/82/WE. Artykuł ten przybliża cel oraz zakres wprowadzanych zmian – łącznie z terminami, w których Polska jako państwo członkowskie będzie musiała implementować przedmiotową dyrektywę.