Multisymulacje: analiza ryzyka pożarowego – 2/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Adam Krasuski, Przemysław Kubica, Mariusz Pecio

 

Korzyści wynikające ze stosowania ilościowej analizy ryzyka pożarowego w budynkach są absolutnie bezdyskusyjne. Liczne metody umożliwiające przeprowadzenie takiej analizy opisywano w literaturze naukowo-technicznej już od lat 70. O ile jednak wówczas były zbyt kosztowne, by stosować je w praktyce, to przy dzisiejszym poziomie informatyzacji stają się dostępne dla każdego. Skłoniło nas to do podjęcia inicjatywy popularyzującej praktyczną analizę ryzyka pożarowego budynków. Łącząc swoje odmienne doświadczenia, ale ukształtowane na wspólnym gruncie pożarniczym, nałożyliśmy współczesne, bezpłatne, ogólnodostępne programy komputerowe na zasób wiedzy teoretycznej znanej od kilkudziesięciu lat i stale rozwijanej. Wynikiem tych działań są multisymulacje – narzędzie do wykonywania ilościowych analiz ryzyka pożarowego budynków.