Komunikacja głosowa w sytuacjach awaryjnych – 4/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Tyberiusz FRYMUS, Jan PACUK, Tomasz POPIELARCZYK, Mariusz SOBECKI

 

Ewakuacja ludzi z obiektów budowlanych może być wspomagana przez różne systemy alarmowania – od najprostszych sygnalizatorów optycznych i akustycznych po dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO). Komunikaty o konieczności ewakuacji są przekazywane do użytkowników obiektu, którzy po otrzymaniu informacji o zagrożeniu mają możliwość rozpoczęcia ewakuacji i przemieszczenia się do miejsca bezpiecznego na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. W większości przypadków samodzielnie opuszczą zagrożone miejsce, jednak mogą znajdować się wśród nich również osoby, które z powodu różnych niepełnosprawności nie będą w stanie o własnych siłach ewakuować się z zagrożonego budynku. Do takiej grupy można zaliczyć osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo, osoby poszkodowane w wyniku pożaru, wybuchu, kobiety w ciąży, osoby starsze lub też te, które pod wpływem stresu straciły orientację. Takie osoby potrzebują wsparcia w procesie ewakuacji od odpowiedniego personelu obiektu lub służb ratunkowych. Jednak, co oczywiste, personel mający tego wsparcia udzielić, musi otrzymać informację o takiej potrzebie.