Historia przepisów przeciwpożarowych w Polsce (cz. 1) – 2-3/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
Autor: Paweł Rochala

 

W połowie XIX w. w Europie i Ameryce Północnej ogień spowodował katastrofalne straty materialne i liczne ofiary śmiertelne. Uświadomiły one konieczność wprowadzenia przepisów ograniczających liczbę i rozmiary pożarów, także na terenach polskich. Zaborcy, mimo zbliżonych zewnętrznie ustrojów, a zwłaszcza atrybutów władzy w postaci monarchów o tytułach cesarskich, opierali swoje rządy na różnych systemach administracyjnych. Różnice te przekładały się tak na sposób stanowienia prawa, jak i na jego stosowanie.