Eurokody: wyznaczanie odporności ogniowej elementów konstrukcji – 1/2010

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Piotr SMARDZ, INBEPO

 

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce – oraz w innych państwach Unii Europejskiej – wdrażany jest zestaw zharmonizowanych norm dotyczących zasad projektowania konstrukcji budowlanych, zwanych eurokodami. Obecnie większość eurokodów jest już oficjalnie wdrożona w naszym kraju jako normy PN-EN, a normy krajowe sprzeczne z eurokodami są już lub zostaną w niedługim czasie wycofane. Z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców zajmujących się ochroną przeciwpożarową istotny jest fakt, że eurokody dotyczące poszczególnych materiałów konstrukcyjnych zawierają części dotyczące projektowania z uwagi na warunki pożarowe.