Etapy pożaru a toksyczność środowiska pożarowego – 2/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Marzena PÓŁKA, Kamila SIEDLARSKA

 

Przyczyną większości wypadków śmiertelnych w środowisku pożarowym jest toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania. Mimo to wciąż jeszcze znaczna część prowadzonych badań skupia się na zmniejszaniu palności materiałów oraz szybkości rozwoju pożarów. Zastosowanie środków opóźniających spalanie materiałów syntetycznych polimerowych prowadzi często do zwiększenia ilości wydzielających się substancji toksycznych i drażniących, a tym samym potęguje stwarzane przez nie niebezpieczeństwo. Niejednokrotnie by zmniejszyć palność materiałów, należy rozważyć stosunek korzyści płynących z zastosowania antypirenów do niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niosą pod względem toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania.
Celem tego artykułu jest ukazanie wpływu fazy rozwoju pożaru i współczynnika wydajności spalania na skład jakościowo-ilościowy produktów rozkładu termicznego i spalania.