Dynamiczne oświetlenie awaryjne – 1/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Andrzej Krzesiński

 

Ważnymi elementami zapewnienia bezpieczeństwa ludzi w budynkach są: wytyczenie drogi ewakuacji, jej właściwe oznaczenie znakami ewakuacyjnymi i oświetlenie za pomocą oświetlenia awaryjnego. Taka droga ewakuacyjna jest jednak statyczna, niezależna od miejsca powstania i rozprzestrzeniania się zagrożenia. W naszych rozważaniach zajmiemy się oświetleniem awaryjnym kierunkowym dynamicznie wskazującym kierunek ewakuacji, przy czym oświetlenie awaryjne kierunkowe stosowane dotychczas nazwiemy oświetleniem statycznym.