CNG jako paliwo silnikowe – 1/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Gerard Bartłomiejczyk

 

Kilka lat temu miałem okazję opublikować na łamach OP cztery artykuły na temat paliwa, jakim jest sprężony gaz ziemny, oznaczony angielskim skrótem CNG. Ten artykuł jest ich kontynuacją i opisuje doświadczenia ostatnich lat. Treści w nim zawarte skierowane są do projektantów małych i dużych stacji służących do tankowania CNG, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadniających ich projekty, a także do pracowników straży pożarnej dokonujących odbiorów tego typu obiektów. Adresowany jest również do jednostek opiniujących projekty aktów prawnych z zakresu CNG.