Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach wielkokubaturowych: magazyny – 2/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Paweł JANIK

 

W przypadku obiektów wielkokubaturowych, ze względu na tzw. efekt skali, należy liczyć się z ryzykiem powstania pożarów, które spowodują straty klasyfikowane w kategoriach życia wielu osób lub mienia wielkiej wartości. Artykuł ten charakteryzuje poziom tego ryzyka przede wszystkim w odniesieniu do obiektów magazynowych, których bezpieczeństwo pożarowe pozostaje niekiedy w cieniu bezpieczeństwa dużych kompleksów budowlanych kwalifikowanych do kategorii zagrożenia życia ludzi. Znaczna część przedstawionych zjawisk ma jednak charakter uniwersalny, co oznacza, że ich występowanie można zaobserwować w obu grupach obiektów.