Bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych w przepisach brytyjskich (cz. 2) – 1/2013

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
AUTOR: Tomasz KAROLAK, Tomasz KASPRUŚ

 

W przypadku budynków mieszkalnych zalecenia dotyczące dostępu do budynku oraz wyposażenia go w pomieszczenia i urządzenia dla ekip ratowniczych są praktycznie tożsame z wymaganymi dla innych rodzajów budynków. Szczegółowo zalecenia te zostały opisane na łamach „Ochrony Przeciwpożarowej” nr 2/2010. Dlatego w tym artykule opisane zostaną tylko główne różnice między budynkami mieszkalnymi i pozostałymi.