Bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych w przepisach brytyjskich (cz. 1) – 4/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Tomasz KAROLAK, Tomasz KASPRUŚ

 

Zespoły projektowe wyposażone w najnowsze narzędzia komputerowe wspomagające projektowanie, dysponujące szerszym niż kiedyś wachlarzem nowoczesnych materiałów budowlanych, są w stanie tworzyć budynki komercyjne coraz śmielsze w formie i przeznaczeniu. Przed zapaścią na rynku nieruchomości w 2008 r. rozmach, z jakim projektowano i oddawano do użytku budynki mieszkalne, był ogromny. Duża konkurencja na rynku i podaż znacznie przewyższająca popyt zmuszały architektów do wyjścia poza standardowe podejście do projektowania mieszkań. Mianem takiego standardowego rozwiązania można określić rozkład pomieszczeń mieszkania wokół głównego korytarza, dającego dostęp do nich. Klienci oczekiwali jednak bardziej otwartych przestrzeni, gdzie część pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych tworzy jedną całość. Mimo że taka wizja mieszkania była łatwa do zrealizowania dla zespołów projektowych, w kolizji stanęły przepisy prawa budowlanego związane z ochroną przeciwpożarową, które dotychczas jasno określały akceptowalny sposób wewnętrznej konfiguracji pomieszczeń. Generalnie mieszkania o otwartym planie nie były jednym z dopuszczalnych rozwiązań.