Zjawisko detonacji w przemysłowych rurociągach gazów palnych – 1/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ:

AUTOR: Rafał POROWSKI, Andrzej TEODORCZYK

 

W większości urządzeń i aparatów procesowych stosowanych w przemyśle, w których wykorzystuje się gazy palne, zjawisko spalania występuje w formie deflagracji, gdzie transport cząsteczkowy ciepła i masy odgrywa znaczącą rolę.

Deflagracja stanowi tzw. poddźwiękowy rodzaj spalania, reakcje chemiczne procesu spalania zachodzą pod prawie stałym ciśnieniem. W przypadku stechiometrycznych mieszanin gazowych z powietrzem w warunkach atmosferycznych laminarna szybkość spalania jest zazwyczaj mniejsza niż kilka – kilkanaście m/s. Front fali spalania deflagracyjnego rozchodzi się z prędkością, która jest sumą prędkości płomienia oraz rozprzestrzeniania się spalonych gazów. Jeśli prędkość płomienia będzie wystarczająco niska, zjawisko spalania będzie przebiegało pod stałym ciśnieniem. W przeciwnym razie powstaną pewne zakłócenia (turbulencje) i wzrost ciśnienia. Wówczas front płomienia będzie ulegał przyspieszeniu, rozprzestrzeniając się jako tzw. fala spalania poprzedzająca falę uderzeniową. Dalsze przyspieszenie frontu płomienia może spowodować proces przejęcia z deflagracji w detonacji, tzw. DDT1.