Zbiorniki przeciwpożarowe. Co powinien wiedzieć architekt i o czym musi pamiętać rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? – 3-4/2021

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Kamila SIKORSKA-PODYMA, Aleksandra BYCZYK, Jacek PODYMA

 

28 kwietnia 2017 r. została opublikowana norma PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne, zastępująca obowiązującą do tej pory normę PN-B- -02857:1982. W niniejszym artykule, opierając się na obowiązującej normie (dalej zwaną „nową”) oraz przepisach przeciwpożarowych, postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty, o których należy pamiętać przy projektowaniu przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz niezbędną wiedzę, którą musi posiąść rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadniający projekt zbiornika ppoż. pod względem ochrony przeciwpożarowej.