Zakres zastosowania klasyfikacji ogniowych – 2/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Andrzej BOROWY

 

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EEC, mająca na celu ułatwienie wymiany handlowej w dziedzinie wyrobów budowlanych, wyróżniła na drugim miejscu – po wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji – wymaganie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych. W konsekwencji przyjęcia ponad 20 lat temu przez państwa członkowskie Unii tejże dyrektywy powstał ujednolicony system podejścia do oceny wyrobów budowlanych i elementów budynków w zakresie właściwości ogniowych. Dodajmy, że system badań i klasyfikacji ogniowych zaczął faktycznie funkcjonować dopiero po roku 2002. Dopiero wówczas ostatecznie przyjęto normy klasyfikacyjne oraz brakujące normy badań. Europejski Komitet Normalizacyjny opracował na zlecenie Komisji Europejskiej komplet norm badań i klasyfikacji niezbędny do oceny właściwości ogniowych wymaganych w przypadku większości wyrobów budowlanych i elementów budynków.