Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej – 3/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Paweł STĘPIEŃ

 

Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) należą do profesjonalnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Jednymi z najważniejszych czynników decydujących o ich zastosowaniu są pewność działania i niezawodność. Ponieważ mają one niekwestionowany wpływ na bezpieczeństwo tak osób ratowanych, jak i ratowników, warunkiem koniecznym wprowadzenia tworzących te systemy urządzeń do obrotu, tj. powszechnego stosowania, jest obowiązek certyfikacji według najostrzejszego programu kontroli, przeprowadzanego przez notyfikowane laboratoria i jednostki certyfikujące zgodnie z unijnym rozporządzeniem budowlanym nr 305/2011. W Polsce obowiązują także dodatkowe wymagania, wynikające z przepisów krajowych.