Wybrane technologie masywnych przewodów dymoszczelnych – 4/2023

Ilość:
0,00 

Opis

Dział:OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: KAMILA SIKORSKA-PODYMA, JACEK PODYMA, URSZULA RADOŃ

 

Przewody wentylacyjne w budynku są konieczne dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkujących go ludzi, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z najprostszą wentylacją w domach jednorodzinnych, czy też z coraz bardziej rozbudowanym systemem wentylacji w budynkach użyteczności publicznej. W artykule porównano wybrane technologie wykonania masywnych przewodów wentylacyjnych pełniących również funkcje konstrukcyjne, które ze względu na duże przekroje zwane są dalej szybami wentylacyjnymi. Z uwagi na przeznaczenie przewody wentylacyjne dzielimy na wentylacyjne (wentylacji bytowej), oddymiające (wentylacji pożarowej) lub wentylacyjno-oddymiające.