Wtórne zagrożenia magazynów energii elektrycznej – 1/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: PAWEŁ ROCHALA

 

Norweska firma Havila Kystruten, wożąca turystów promami po fiordach, poinformowała, że nie będzie wpuszczała na pokład swoich statków pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych. Prawdopodobnie na tym nie koniec zakazów, bo agencja ubezpieczeniowa Allianz Global Corporate & Speciality nie zaleca transportu morskiego pojazdów elektrycznych. Posmaku ekologicznego skandalu dodaje sprawie, że ograniczenie wprowadziło przedsiębiorstwo wyróżniane za elektromobilność morską [3]. Co charakterystyczne, narracja wokół tego zimnego prysznica na postęp skupiona była, jak zawsze, wyłącznie na termicznym aspekcie zagadnienia. A przecież dymotwórczość i toksykologia to istotne aspekty nie tylko ewakuacji czy akcji gaśniczej, ale też możliwości bezpiecznego użytkowania miejsc zdarzeń. Dowiedzmy się zatem, na czym oparto postęp techniczny w przechowywaniu energii elektrycznej. Bo jeśli my, specjaliści, nie posiądziemy tej wiedzy, to czynniki władzy: polityczny (ustawy) i wykonawczy (rozporządzenia, wytyczne) zaczerpną ją z folderów reklamowych.