Wprowadzenie do teorii ryzyka – 3/2013

9,00 

Ilość:

Wprowadzenie do teorii ryzyka – 3/2013

Ochrona przeciwpożarowa postrzegana jest przez inżynierów jako dziedzina z jednej strony regulowana nakazowymi przepisami prawa, a z drugiej
strony poddająca si´ opisowi za pomocą mniej lub bardziej rozbudowanych
deterministycznych modeli matematycznych („wzorów”), odwołujących się do praw fizyki i chemii. Tego spojrzenia nie podzielają inni interesariusze
ochrony przeciwpożarowej. Dla ubezpieczyciela jest to losowy proces szkód,
dla menedżera – element bilansowania kosztów i przychodów, będących w jakimś zakresie zmiennymi losowymi. Aby przybliżyć te stanowiska, proponuj´
cykl artykułów poświęconych ryzyku. Chciałbym pokazać inżynierom – specjalistom w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak mogą poszerzyć swój warsztat, traktując bezpieczeństwo pożarowe w kategoriach ryzyka.
Niniejszy artykuł jest wprowadzeniem do tego cyklu.
Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Witold Grabysz

preloader