Wprowadzenie do teorii ryzyka – 3/2013

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Witold Grabysz

 

Ochrona przeciwpożarowa postrzegana jest przez inżynierów jako dziedzina z jednej strony regulowana nakazowymi przepisami prawa, a z drugiej strony poddająca się opisowi za pomocą mniej lub bardziej rozbudowanych deterministycznych modeli matematycznych („wzorów”), odwołujących się do praw fizyki i chemii. Tego spojrzenia nie podzielają inni interesariusze ochrony przeciwpożarowej. Dla ubezpieczyciela jest to losowy proces szkód, dla menedżera – element bilansowania kosztów i przychodów, będących w jakimś zakresie zmiennymi losowymi. Aby przybliżyć te stanowiska, proponuję cykl artykułów poświęconych ryzyku. Chciałbym pokazać inżynierom – specjalistom w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak mogą poszerzyć swój warsztat, traktując bezpieczeństwo pożarowe w kategoriach ryzyka. Niniejszy artykuł jest wprowadzeniem do tego cyklu.