Wentylacja oddymiająca w garażach – 3/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTORZY: Dorota BRZEZIŃSKA, Dariusz RATAJCZAK

 

Obowiązek stosowania samoczynnych urządzeń oddymiających w garażach dla samochodów osobowych w Polsce wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury i dotyczy garaży zamkniętych o powierzchni całkowitej przekraczającej 1 500 m2 (§ 277 ust. 4). W przeciwieństwie do stanu sprzed nowelizacji rozporządzenia, wprowadzonej w życie w lipcu 2009 r., na obowiązek ten nie ma wpływu podział garażu na strefy pożarowe. Dzielenie dużego garażu na wiele stref pożarowych nie umożliwia więc już rezygnacji z jego oddymiania. Jednocześnie należy zauważyć, że w jednym budynku może istnieć więcej niż jeden garaż, podobnie jak więcej niż jeden sklep czy restauracja. Aby garaże traktować jako oddzielne, każdy z nich musi jednak stanowić odrębną strefę pożarową, mieć oddzielny wjazd i oddzielne wyjścia ewakuacyjne, umożliwiające jego funkcjonowanie niezależnie od pozostałych garaży.