Usuwanie dymu z klatek schodowych – 3/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Rafał KRUPA, Przemysław KUBICA, Zbigniew TUZIMEK, Grzegorz DZIEŃ

 

W przepisach techniczno-budowlanych nieustannie wypracowywany jest kompromis między względami ekonomicznymi, a dbałością o bezpieczeństwo użytkowników budynku. Podczas ostatniej nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zaostrzono wymagania dotyczące zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych.