Urządzenia odciążające wybuchy mieszanin pyłowo-powietrznych. Zasady projektowania i obliczania – 2/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Rafał POROWSKI, Piotr LESIAK

 

Odciążanie skutków wybuchu zapobiega nieoczekiwanym wysokim przyrostom ciśnienia wewnątrz aparatów i urządzeń procesowych. Materiał palny i produkty spalania zostają odprowadzone w bezpieczne miejsce, zazwyczaj na przestrzeń otwartą (na zewnątrz budynków), co pozwala chronić ludzi przed utratą życia i zdrowia, a otoczenie przed szkodami materialnymi.