Temperatura krytyczna konstrukcji stalowej – 2/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Mariusz MAŚLAK

 

Prawo budowlane, w szczególności zaś rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., stawia przed projektantem wymóg takiego zabezpieczenia konstrukcji nośnej nowo wznoszonego lub modernizowanego budynku, aby w razie wystąpienia pożaru w strefie pożarowej mieszczącej w sobie elementy tej konstrukcji przez określony czas ekspozycji ogniowej zapewnione zostało bezpieczne przenoszenie obciążeń. Należy przy tym mieć na uwadze zarówno przyłożone do konstrukcji obciążenia zewnętrzne, sumowane jednak zgodnie z regułami wyjątkowej kombinacji działań, jak i dodatkowe obciążenia, generowane w elementach na skutek ograniczonej możliwości realizacji odkształceń i deformacji indukowanych termicznie.