Stałe urządzenia gaśnicze pianowe: projektowanie, instalacja i dozowanie środków pianotwórczych – 3/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Jacek ŚWIETNICKI

 

Na łamach „Ochrony Przeciwpożarowej” bardzo często goszczą artykuły poświęcone stałym urządzeniom tryskaczowym, z dużą intensywnością pojawiają się też teksty o urządzeniach gaśniczych gazowych, na mgłę wodną, o systemach sygnalizacji pożaru, wentylacji pożarowej, ewakuacji ludzi, a o urządzeniach gaśniczych pianowych – nawet krótkiej wzmianki. Ten temat jest jednak wart szerszego omówienia.