Projektowanie samoczynnych urządzeń oddymiających: standard NFPA 204 edycja 2012 – 2/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Marian SKAŹNIK

 

1 sierpnia 2011 r. została opublikowana nowa edycja amerykańskiego standardu NFPA 204, która zastąpiła wszystkie wcześniejsze wersje tego standardu, w tym ostatnią z 2007 r. Choć na pierwszy rzut oka wprowadzone zmiany wydają się niewielkie, to jednak bardziej dogłębna analiza pokazuje, że w odniesieniu do obiektów wyposażonych w stałe instalacje gaśnicze tryskaczowe są one bardzo istotne.