Projektowanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 4/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Tomasz POPIELARCZYK

 

Dwie dekady obecności w Polsce dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) to również suma związanych z nimi doświadczeń: badań, projektowania, stosowania i wymiany myśli. To dobry, a nawet najwyższy czas na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) połączyły siły w tej materii. W efekcie po prawie rocznych pracach z początkiem 2021 r. do rąk użytkowników trafił gotowy dokument, tj. Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych SITP WP-04: 2021 CNBOP-PIB W-0004: 2021.