Odporność ogniowa istniejących elementów oddzielenia przeciwpożarowego – 3/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Paweł SULIK, Norbert ŚMIGIELSKI

 

W zależności od rodzaju elementu budowlanego znajdującego się w obrębie oddzielenia przeciwpożarowego może on przyjmować albo funkcję oddzielającą, co wynika niejako z naturalnej funkcji takiej przegrody, albo funkcję nośną, jeżeli jedynie wspomaga oddzielenie w zakresie zapewnienia nośności, a inne elementy zapewniają szczelność i izolacyjność ogniową. Klasycznym przykładem może być ściana z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej mocowana do nośnej konstrukcji stalowej lub strop wsparty na słupach. Związane z tym są różne wymagania – kryteria odporności ogniowej.