Oddymianie klatek schodowych według CNBOP – 2/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autorzy: Tomasz Kiełbasa, Grzegorz Kubicki

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w razie wybuchu pożaru m.in. osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt lub być uratowane w inny sposób oraz uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Najskuteczniejszymi technicznymi rozwiązaniami zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacji są systemy różnicowania ciśnienia. Zapobiegają one przedostawaniu się dymu z przestrzeni objętej pożarem do przestrzeni chronionych nadciśnieniem (do przedsionków przeciwpożarowych, klatek schodowych, szachtów wind). Wytworzenie odpowiedniej gradacji ciśnienia sprawia, że pionowe drogi ewakuacji pozostają cały czas dostępne dla ewakuujących się osób oraz dla ekip ratowniczo-gaśniczych. Systemy te są jednak obligatoryjne, z pewnymi wyjątkami, tylko dla najwyższych grup budynków, tj. wysokich (W)1 i wysokościowych (WW). W najbardziej charakterystycznych dla obszarów miejskich budynkach średniowysokich (SW)2, niektórych niskich (N)3 oraz mieszkalnych ZL IV wysokich ustawodawca dopuszcza alternatywne i tańsze rozwiązania w postaci urządzeń służących oddymianiu klatki schodowej.