Ochrona ratowników przed promieniowaniem – 2-3/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: DZIAŁANIA RATOWNICZE
Autor: Szymon Kokot-Góra

 

W artykule „Zagrożenie ratowników promieniowaniem cieplnym” w OP 4/2019 zaprezentowane zostały podstawowe informacje dotyczące energii cieplnej generowanej w pożarach oraz zagrożeń z jej strony dla ekip ratowniczych. W oparciu o fizykochemiczne podstawy procesu spalania i rozwoju pożaru omówiono istotę energii cieplnej oraz temperatury jako zagrożeń, z którymi mierzą się ratownicy podczas działań. Mowa była o zjawiskach pożarowych, w szczególności rozgorzeniu, oraz związku pomiędzy rozwojem tego zjawiska a wpływem na możliwość prowadzenia działań wewnątrz budynków. Wskazany został również istotny parametr, za pomocą którego można kwantyfikować ekspozycję strażaków na energię cieplną w funkcji czasu: dawkę termalną.