Ocena ryzyka wybuchu pyłów – 1/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Paweł JANIK

 

O zagrożeniu wybuchowym stwarzanym przez pyły powiedziano już bardzo wiele, zwłaszcza na niwie rozważań badawczo-naukowych. Niestety, nadal brakuje narzędzi, które mogłyby być wykorzystane do analizy i oceny tego zagrożenia na potrzeby zastosowań praktycznych. Dość powiedzieć, że autorowi niniejszego opracowania nie są znane inżyniersko użyteczne metody oceny skutków wybuchu odnoszące się właśnie do pyłów. Można zrozumieć obawy środowiska naukowego, wynikające być może z dużej nieprzewidywalności reakcji fizykochemicznych towarzyszących spalaniu pyłów palnych, jednak nawet narażając się na pewien margines błędu, powinno się podjąć próbę opracowania modeli dla tego właśnie problemu, tak aby praktyka dysponowała jakimkolwiek narzędziem. Póki co, pozostają metody obliczeniowe, co do których nikt nie daje gwarancji, że oddadzą rzeczywistość w dostatecznym stopniu. Ale cóż robić, liczne przepisy wymagają dokonania oceny zagrożenia bądź ryzyka wybuchu, trzeba więc próbować podołać temu zadaniu. Zatem, mając świadomość niedoskonałości poniższego opracowania, szczególnie w zakresie analizy skutków wybuchu pyłów, chciałbym przedstawić tok, którym moim zdaniem powinien biec proces kompleksowej oceny zagrożenia wybuchowego związanego z ich użytkowaniem. Punktem wyjścia będą wymagania ochrony przeciwpożarowej.