Ocena odporności ogniowej elementów budowlanych w budynkach istniejących – 4/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Mirosław KOSIOREK

 

W budynkach pochodzących sprzed 1939 r. spotykamy wiele różnych rozwiązań konstrukcyjnych. W okresie powojennym, do 1990 r., technologie ulegały ujednoliceniu, aż do pewnego wynaturzenia – budownictwo wielorodzinne zostało ograniczone niemal całkowicie do wielkiej płyty, a budownictwo przemysłowe do technologii nazywanej fabryką fabryk (FF). Z wielkiej płyty wznoszono także szkoły i budynki biurowe.