Obudowa modułu sterującego – najsłabsze ogniwo systemu – 4/2013

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Autor: Rafał Starczak

 

Podstawowym celem technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego. Przez zapewnienie bezpieczeństwa rozumie się m.in. zapewnienie bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie oraz ograniczenie strat materialnych powstałych w efekcie pożaru. W tym celu w zależności od wielkości i przeznaczenia obiektu stosuje się m.in. systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy wentylacji pożarowej i stałe urządzenia gaśnicze.